×
En Mútua Intercomarcal utilitzem cookies pròpies per a l'accés a l'àrea privada i de tercers per a realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web i millorar els nostres serveis.
Prem el botó ACCEPTAR TOTES per a confirmar que has llegit i acceptat totes les cookies, o prem CONFIGURAR si vols modificar o rebutjar el seu ús.

    

ES
cambiar a
castellano
/ CA

Recursos

Blogs

El Govern aprova la pujada del salari mínim interprofessional

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que rebran els treballadors per la jornada legal de treball. Aquest valor és fixat cada any pel Govern, tenint en compte factors com l'IPC, la productivitat mitjana nacional aconseguida o l'increment de la participació del treball en la renda nacional.

Aquesta setmana es feia pública la pujada del salari mínim, tant per a treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de llar. De manera que els 250.000 treballadors que perceben el salari mínim interprofessional (SMI) percebran en el 2016 una pujada salarial de l'1%. Per a aquesta modificació han estat consultades les organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives.

La mesura, recollida i publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre, disposa que el salari mínim interprofessional, per a qualsevol activitat en l'agricultura, indústria i serveis queda fixat en 21,84 euros/dia o en 655,20 euros/mes, en funció de si el salari està fixat per dies o mesos.

Per a l'aplicació d'aquesta mesura es tindran en compte els complements salarials als quals es refereix l'article 26.3 de l'Estatut dels Treballadors, i que hauran de ser addicionals al salari mínim, així com l'import corresponent a l'increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a cosina o amb incentiu a la producció.

Es tindrà en compte també, l'article 3 del Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual s'estableix que la revisió d'aquest salari no afectarà la retribució que es vinguessin percebent quan sigui superior al salari mínim fixat.

A més, els treballadors eventuals i temporers que prestin els seus serveis a una mateixa empresa, durant un període que no excedeixi els cent vint dies, han de percebre amb el salari mínim recollit en el RD 117/2015, de 29 de desembre, la part proporcional de la retribució de diumenges i festius, així com dues pagues extraordinàries corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d'elles.

Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i assortirà efectes durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

Consulta aquí tota la informació.