×
En Mútua Intercomarcal utilitzem cookies pròpies per a l'accés a l'àrea privada i de tercers per a realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web i millorar els nostres serveis.
Prem el botó ACCEPTAR TOTES per a confirmar que has llegit i acceptat totes les cookies, o prem CONFIGURAR si vols modificar o rebutjar el seu ús.

    

ES
cambiar a
castellano
/ CA

Recursos

Blogs

Junta General Ordinària de Mutualistes 2021

Per acord de la Junta Directiva de l’Entitat de data 4 de maig de 2021, s’ha procedit a convocar la Junta General Ordinària de Mutualistes a la Sala Europa de l’Hotel SB Icària, Av. Icària, núm. 195, de Barcelona, el dia 15 de juliol de 2021 a les divuit hores en primera convocatòria i a les divuit hores i trenta minuts en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

  1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici de 2020, de l’avantprojecte de Pressupostos d’Ingressos i Despeses per a l’exercici 2022, així com l’altra documentació que, legalment i junt amb la indicada, ha de ser sotmesa a coneixement o aprovació de la Junta General.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, de la gestió desenvolupada per la Junta Directiva de l’Entitat.
  3. Renovació i, en el seu cas, designació de nous càrrecs de la Junta directiva.
  4. Informació sobre el corrent exercici en els diferents àmbits de l’Entitat i perspectives, així com sobre les dotacions i aplicacions del patrimoni històric.
  5. Precs i preguntes.
  6. Aprovació de l’Acta de la Junta i nomenament d’Interventors.

Davant de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, i amb l’objectiu de salvaguardar la salut i la seguretat dels mutualistes, empleats i altres persones que intervenen a la preparació i celebració de la Junta General, la Junta Directiva ha decidit adoptar les següents mesures amb caràcter especial en relació amb aquesta Junta General:

  1. Es prega als mutualistes que assisteixin presencialment a la Junta General que respectin les mesures de seguretat recomanades i, en el seu cas, imposades per les autoritats sanitàries per a evitar la propagació de la COVID-19.
  2. La Junta serà retransmesa en directe via streaming. S’informa que aquesta retransmissió no es considerarà assistència telemàtica, no computant-se el seguiment d’aquesta com a assistència i sense que es pugui intervenir a la reunió.

Es podrà exercir el seu dret a vot mitjançant la delegació de vot a una altra empresa associada de conformitat amb l’establert als Estatuts de l’Entitat. Com a requisit indispensable per a tenir dret a vot han de trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials, d’acord amb el previst per l’article 86.1 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i l’article 33 del Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre.

Tindran dret d’assistència totes les empreses associades a l’Entitat, en les condicions previstes pels Estatuts de la Mútua.