× Ús de "cookies"
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu instalacion i ús. 

Política de Cookies 

ES
cambiar a
castellano
/ CA

Recursos

Blogs

La Coordinació d'Activitats Empresarials, fonamental per a la prevenció de riscos laborals.

La Coordinació d'Activitats Empresarials és un dels eixos fonamentals de la prevenció de riscos laborals entre les empreses, i suposa un mecanisme essencial per a combatre la sinistralitat laboral, ja que la coincidència de diferents empreses en un mateix centre de treball eleva el factor de risc en incrementar el nombre d'activitats productives.

El marc normatiu bàsic de la Coordinació d'Activitats Empresarials el constitueix l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el seu desenvolupament reglamentari, el Reial decret 171/2004. En aquestes disposicions s'estableixen les normes mínimes per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors en els supòsits de coordinació d'activitats empresarials, amb la finalitat que les empreses que coincideixin en un mateix centre de treball cooperin en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Cal destacar que la coordinació d'activitats empresarials ha de garantir el compliment de 4 objectius:

• L'aplicació dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la LPRL. • L'aplicació correcta dels mètodes de treball de les empreses concurrents • El control de les interaccions de les activitats desenvolupades en el centre de treball quan puguin generar riscos greus o molt greus o es desenvolupin activitats incompatibles entre si. • L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que poden afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

Algunes definicions d'interès per a entendre l'anàlisi que posteriorment es comentarà són:

• Centre de Treball: qualsevol àrea edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir per raó del seu treball.

• Empresari Titular del centre de treball: la persona que té la capacitat de posar a disposició i gestionar el centre de treball.

• Empresari Principal: l'empresari que contracta o subcontracta amb uns altres la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquell i que es desenvolupen en el seu propi centre de treball.

La coordinació d'activitats empresarials regula, en primer lloc, l'haver de cooperació, és a dir, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses (incloent autònoms), aquestes hauran d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les altres empreses concurrents.

Quan es produeixi un accident de treball o una situació d'emergència susceptible d'afectar la salut o seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquestes circumstàncies als altres empresaris concurrents.

El compliment de l'obligació d'informació no és merament formal, cal facilitar informació detallada sobre els riscos concrets dels serveis contractats o subcontractats que puguin afectar el centre i als treballadors d'altres empreses concurrents. Aquesta informació s'haurà de valorar conjuntament entre totes les empreses concurrents i informar-se recíprocament de les accions preventives a prendre per totes i cadascuna d'elles.