×
Utilitzem cookies pròpies obligatòries per a l'accés a l'àrea privada i de tercers per a realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web i millorar els nostres serveis.
Per a acceptar totes les cookies, prem el botó Acceptar. Per a denegar les cookies de tercers, prem el botó Denegar. 

    

ES
cambiar a
castellano
/ CA

Recursos

Blogs

Prestació extraordinària per reducció de facturació a conseqüència del covid-19

Informació important en relació a la prestació concedida

De conformitat amb la normativa vigent reguladora de la citada prestació, se l'informa que:

• La prestació es reconeix de manera provisional.

• Transcorregut l'estat d'alarma, Mútua Intercomarcal, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 39 revisarà la resolució provisional de reconeixement per constatar que concorren totes les circumstàncies que van motivar la seva concessió, i especialment, que, la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. (exceptuant determinats autònoms regulats en els apartats c i d de l'article 17.1 del text consolidat Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

• A fi i efectes d'evitar possibles devolucions de períodes de prestació en el cas d'establir-se per part de les autoritats administratives que els requisits per a poder cobrar la prestació han de mantenir-se durant tot el període del seu gaudi, els informem que poden manifestar la renúncia a una part del període de la prestació, comunicant a aquest efecte i com més aviat millor per correu electrònic la citada renúncia, identificant-se amb nom i cognoms així com DNI/NIE i especificant el període que desitgen percebre la prestació si difereix del període total establert en la norma (14/03 a fi de l'estat d'alarma).

• És obligació del treballador autònom facilitar, a la finalització de l'estat d'alarma, la següent documentació a aquesta Mútua per a la comprovació dels requisits de disminució de facturació, que en el seu cas, disposi el treballador autònom o tingui l'obligació de gestió:

o Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes.
o Còpia del llibre diari d'ingressos i despeses.
o Còpia del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i
despeses.
o Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret. (aportació de la informació comptable que ho justifiqui…).

• La citada obligació s'efectuarà per mitjans telemàtics (apartat una altra documentació del portal de mutualista), i haurà d'anar acompanyada d'un resum emplenat de conformitat amb l'eina disponible en el web de Mútua Intercomarcal (apartat prestació extraordinària cor-19) i portal personal.

• Mútua Intercomarcal, podrà sol·licitar la devolució de les prestacions que no reuneixin els requisits establerts en la normativa vigent després d'efectuar les comprovacions oportunes i examinar la documentació aportada amb posterioritat pel beneficiari