×
En Mútua Intercomarcal utilitzem cookies pròpies per a l'accés a l'àrea privada i de tercers per a realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web i millorar els nostres serveis.
Prem el botó ACCEPTAR TOTES per a confirmar que has llegit i acceptat totes les cookies, o prem CONFIGURAR si vols modificar o rebutjar el seu ús.

    

ES
cambiar a
castellano
/ CA
Portada > Qui som

#LaMutuaDeLasPersonas

Vols afiliar-te?

Mútua Intercomarcal

Compromisos

Missió

Visió

Valors

Documentació corporativa

Codi ètic

Sistema intern d'informació

  • Sistema integrat de gestió

  • Òrgans de Govern

  • Memòries anuals

  • Històries Mútues

  • Portal de Transpa-rència

 

Sistema integrat de gestió

POLÍTIQUES
DE SISTEMA
DE GESTIÓ

POLÍTIQUES DE SISTEMA DE GESTIÓ

El compromís de la Mútua Intercomarcal amb els sistemes de gestió

CERTIFICATS
ISO 9001,
ISO 14001,
ISO 45001,
ISO 27001
I ENS

CERTIFICATS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 I ENS

Actualment el nostre sistema de gestió està auditat i certificat per Aenor. Descarrega els certificats des d'aquí.

ACOMPLIMENT
AMBIENTAL

ACOMPLIMENT AMBIENTAL

La Mútua Intercomarcal té implantat un sistema de gestió ambiental, que demostra el compromís que ha adquirit amb el medi ambient i amb la reducció del seu impacte en ell, derivat de les seves activitats.

POLÍTIQUES DE SISTEMA DE GESTIÓ

El compromís de la Mútua Intercomarcal amb els sistemes de gestió es mostra en les polítiques, posades a disposició a continuació, per als diferents objectes de gestió.

CERTIFICATS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 I ENS

La nostra actuació empresarial es correspon amb la filosofia d'oferir serveis orientats a la satisfacció del col·lectiu mutualista, la reducció de l'impacte ambiental de les nostres activitats, la millora de les condicions de treball de les persones de la Mútua Intercomarcal i la seguretat de la informació que tractem.

Aquest compromís va quedar reflectit amb l'obtenció del certificat ISO 9002:94 el 1999, sent la primera Mútua del sector en aconseguir-lo per a la totalitat dels serveis i centres. La Mútua Intercomarcal fou, a més, una de les primeres empreses nacionals en disposar d'un Sistema Integrat de Gestió certificat per AENOR. Actualment, el nostre sistema de gestió està certificat per les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 i ENS.

La responsabilitat de la Mútua Intercomarcal en la millora contínua dels serveis oferts guia la feina en la implementació de nous models de gestió emmarcats en la excel·lència empresarial.

MÚTUA INTERCOMARCAL, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 39, disposa d'un sistema de gestió de la qualitat, de gestió ambiental i gestió de seguretat i salut laboral per a les següents activitats:

A) Els serveis de cobertura de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals amb mitjans assistencials propis, inclosa la rehabilitació i les activitats preventives incloses en l'acció protectora de la Seguretat Social.

B) Els serveis de cobertura de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals amb mitjans assistencials concertats, inclosa la rehabilitació i les activitats preventives incloses en l'acció protectora de la Seguretat Social.

C) La col·laboració en la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i altres prestacions econòmiques que li són legalment atribuïdes.

L'abastament del certificat del Sistema de Seguretat de la Informació comprèn tots els processos de negoci: assistència sanitària, prestacions als treballadors, gestió de mutualistes, i gestió de la informació de l'entorn a l'usuari i gestió del CPD, que s'ofereixen des de la seva seu corporativa i les sucursals, d'acord amb el document d'aplicabilitat vigent.

ACOMPLIMENT AMBIENTAL

La Mútua Intercomarcal té implantat un sistema de gestió ambiental, que demostra el compromís que ha adquirit amb el medi ambient i amb la reducció del seu impacte en ell, derivat de les seves activitats.

Aquest aspecte es reflecteix en la Política del Sistema Integrat de Gestió, que inclou un compromís per assegurar la prevenció de la contaminació, mitjançant l'aplicació de procediments que ens permetin reduir, en la mesura del possible, el nostre impacte ambiental. Aquest impacte ambiental s'avalua identificant els aspectes ambientals de la Mútua Intercomarcal. Aquesta informació permet establir uns objectius de medi ambient coherents amb els seus principis.

En el nostre desig de ser transparents en la gestió ambiental que realitzem i proporcionar informació a les parts interessades, mostrem a continuació l'evolució de l'acompliment en matèria de medi ambient.

 

Òrgans de Govern

L'estructura de govern de Mútua Intercomarcal es regeix pel que disposa la normativa legal relativa a entitats col·laboradores de la Seguretat Social.

Junta Directiva

La Junta General representa tots els mutualistes i constitueix el màxim òrgan executiu. Aquí es trien les empreses associades que componen la mateixa Junta Directiva, responsables de l'elecció del President i el Director General. 

 

PERSONA CÀRREC EMPRESA
ENRIC TORRES BORRÀS President ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN, S.A
EVA QUINTELA FARELL Vicepresidenta 1.º FITNESSALUD, S.L.
VACANTE Vicepresident/a 2.º VACANTE
PERE RIBERA SELLARÈS Secretari CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES
XAVIER SOLÁ MATAS Vicesecretari WITTE Y SOLÁ, S. A.
ÀNGEL DUTRAS CONGOST Tresorer PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A.
VACANTE Vicetresorer/a VACANTE
CANDELARIA CALLE RODRÍGUEZ Vocal  INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) 
RAMÓN CARULLA PRAT Vocal ROS ROCA, S.A.
MARIA ROSA FIOL FERNÁNDEZ Vocal ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT
ANNA GONZÁLEZ ABAD Vocal CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL
SÍLVIA GRATACÒS GONZÀLEZ Vocal FUNDACIÓ AMPANS
FRANCISCO JAVIER MARÍN GOZÁLVEZ  Vocal  CASINO CASTILLO DE PERALADA, S.L.U.
EVA MARTÍNEZ ÁLVAREZ Vocal TE CONNECTIVITY ELECTRONICS SPAIN, S.L. 
VANESA MARTÍNEZ CHAMORRO Vocal CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES, S.A.
JORDI SALA PALLÀS Vocal AUGUSTA GALERY, S.L.
JOAQUIM SERRACANTA ESPINALT Vocal KIDS & US ENGLISH, S.L.
MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ MERCHANTE Representant dels treballadors MÚTUA INTERCOMARCAL
LLUÍS GENÉ TORRANDELL Director gerent MÚTUA INTERCOMARCAL

 

Comissió de Control i Seguiment

La Comissió de Control i Seguiment, formada paritàriament per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, s'encarrega de dur a terme la participació institucional i ha de romandre informada de l'evolució general de l'entitat, així com dels resultats econòmics de l'exercici i dels pressupostos abans de ser presentats a la Junta General.

PERSONA CÀRREC
 ENRIC TORRES BORRÀS President
 LLUÍS GENÉ TORRANDELL Secretari
CARLOS BORDES PUEYO Vocal titular (CEOE)
 LLUISA GONZÁLEZ RUIZ Vocal titular (CCOO)
JESÚS MONTOLIU FAYÁS Vocal titular (CEOE)
CARLES PÉRIZ TOMÁS Vocal titular (CCOO)
 JOSÉ ANTONIO SOLER LEON Vocal titular (CEOE)
 JAUME SURIOL HERRERO Vocal titular (UGT)
GUILLERMO MEDIAVILLA CEINOS Vocal titular (UGT)
ESTEVE PINTÓ BASCOMPTE Vocal titular (PIMEC)
VACANT Representant sindical/vocal

 

Comissió Delegada

La Comissió Delegada de la Junta Directiva està formada per membres de la mateixa Junta Directiva. És un òrgan estatutari que exerceix determinades facultats per delegació de la Junta Directiva. Aquesta es reuneix 12 vegades a l'any i treballa permanentment de manera preventiva en qualsevol tema que pugui derivar en un possible conflicte.

PERSONA  CÀRREC  EMPRESA
ENRIC TORRES  BORRÀS President  ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN, S.A.
EVA QUINTELA FARELL Vicepresidenta 1era FITNESSALUD, S.L.
PERE RIBERA SELLARÉS Secretari  CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES
CANDELARIA CALLE RODRÍGUEZ Vocal INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA (ICO)
LLUÍS GENÉ TORRANDELL Director MÚTUA INTERCOMARCAL

 

Comissió de Prestacions Especials

La Comissió de Prestacions Especials executa les funcions d'òrgan de participació dels treballadors. Està format per empreses i sindicats que tenen com a condició indispensable estar assegurats per Mútua Intercomarcal. Aquesta Comissió s'encarrega d'adjudicar una ajuda especial a treballadors amb necessitats especials.

PERSONA  CÀRREC  EMPRESA
Paco Estellés Pérez President Salesians Sant Jordi
Rafi Ortega Ruiz Vicepresident CCOO
María José Romero Aragonés Vocal Grup Cooperatiu TEB
Xavier Moix Cavia Vocal UGT - Catalunya Caixa
Lourdes Vidal-Ribas Escubós  Vocal Patricio Martínez, Maximilià Torruella, Arquitectura, S.L.
Carles Gasques Baró Vocal CCOO
Gonzalo Márquez Pérez Secretari Mutua Intercomarcal

 

Junta de l'agrupació Territorial Girona

La Junta d l'Agrupació Territorial Girona, com a part de les Juntes Territorials, formades per empresaris mutualistes a 31/12/2013 està composta per: 

PERSONA  EMPRESA
Àngel Dutràs Congost ProveIments d'aigua S.A.
Joan Gironella Culubret Tax Assessoria i Gestió, S.L.
Salvador Giraut Cot Franc, S.A.
Pere Cornella Valls Pere Cornella, S.A.

Junta de l'Agrupació Territorial Lleida

La Junta de l'Agrupació Territorial Lleida, com a part de les Juntes Territorials, formades per empresaris mutualistes es compon de:

PERSONA  EMPRESA
Ramón Bosch Farran Distribuciones Bosch Hnos, S.A.
Àngel Jubete Comenge Productos Flower
Ramón Carulla Prat Ros Roca, S.A.
Francesc Xavier Farré Domingo Papelera del Principado, S.A.
Antoni Figueras Solé Pretensados Marina, S.A.
Jordi Solé Tasias  Cámara Oficial Comercio Industria
   Aceites Borges Pont, S.A.
Macià Querol Vinyes   Unipreus, S.L.

Junta de l'Agrupació Territorial Vallès

La Junta de l'Agrupació Territorial Vallès, com a part de les Juntes Territorials, formades per empresaris mutualistes es compon de:

PERSONA EMPRESA
Miguel Charneco Garrido Nacional Motor, S.A.
Joan Moretó Reventós Fills de Moretó, S.A.
Mireia Tornos Coveright Surfaces Spain, S.A.
Josep Mª Cabré Fontbote José M. Cabré, S.A.
Xavier Solà Matas Witte y Sola, S.A.
 

Memòries anuals

 

Memòries anuals

 

Portal de Transparència

En Mútua Intercomarcal mantenim el nostre compromís històric amb la transparència en relació a les activitats de la nostra entitat i els resultats de la nostra gestió, així com sobre les relacions que mantenim amb els nostres col·laboradors i grups d'interès.

Accedeix al Portal de Transparència.